آدرس: شیراز، خیابان ستارخان، بین کوچه 6 و 8 - شرکت بهینه سازان

شماره تماس: 3 626 626 3 - 071

پس زمینه
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده
 • طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده

طراحی سه بعدی و اجرای آپارتمان آقای مسیح زاده --- نور پردازی، طراحی، آبنما، فضای سبز، تاسیسات مکانیکی، نمای ساختمان، سنگ،

توضیحات: طراحی سه بعدی ( 3D ) و اجرای تاسیسات الکتریکی و دکوراسیون داخلی واحد مسکونی آقای مسیح زاده

دسته بندی ها

دکوراسیون داخلی
نما
فضای سبز
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
آبنما

تگ ها

نور پردازی
طراحی
آبنما
فضای سبز
تاسیسات مکانیکی
نمای ساختمان
سنگ